Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Ea îl iubise pân? la brâu. Doar pân? la brâu: atâta putuse. El se ivise tehnologic ?i o cam contrazisese [I]

de Daniela Luminita Teleoaca

Ea îl iubise doar pân? la brâu... Ce nevoie ar fi avut de alte adi?ii, când inima aia era a?a de înalt? c? putea atinge harpele îngerilor sau m?car t?lpile lor rozalii?! El nu în?elesese. Mai nimic. Nimic. Alesese un punct. Punctul acela imens care crescuse... crescuse… crescuse [MinusInfinit?! / –∞]. Anulase devenirea spre Ceruri...

… cel pu?in a?a a crezut ea atunci. Imediat timpul o luase la goan?. Nu era ea prima, nici ultima care avea s? piard? chipul celuilalt. Desigur, de vin? era trecerea, trecerea-în-sine, nu ea-în-persoan?! Nu avea resentimente, nici iubire nu (mai) avea [Mai exact, între timp, f?cuse un coup de foudre. Pentru un actor. Unul totaaaal inaccesibil. Care, foarte probabil, nici descântat nu ar fi reperat-o. DAR iubirea asta fulger?toare fusese suficient de grandioas?, de melodramatic?, de patetic?, de... “adev?rat?”, încât s? acopere ni?te goluri!]. Se sim?ea îns? în continuare suficient de bine în compania lui. Cultural?! A?ezându-se strâmb (pentru a câta oar??!) s? judece drept, conchisese c? interac?iunea cu el fusese de departe una benefic?. ?i, ca s? fie sincer? [... sau cum?] cu ea îns??i pân? la cap?t, se cuvenea s? admit?, f?r? minima rezerv?, c?, da, daaa, ea îl jecm?nise pe el! De gr?mezi incomensurabile de informa?ii culturale, de conexiuni abisale et caetera. F?r? nicio mea culpa ?i le apropriase. Dusese demersul h??t departe. Devenise. Tot devenise. Pe spezele lui [Oare, el ?i-o fi dând seama?! Iar ea, ea... o fi pasibil? de desp?gubiri... în toat? regula?!]

Deci, de ce era / s? fi fost ea nemul?umit??! C? o ?tie oricine: nemul?umitului i se ia darul! Pentru o pacoste de dragoste s?...?! P?i, oricum, dragostea aia ar fi sfâr?it la un moment dat (mai mult sau mai pu?in lamentabil). C? doar n-avea s? dureze o eternitate! [Sau...?!]

Care va s? zic?, “destinul ?la” nu fusese chiar a?a de ingrat: r?mâneau 2 oameni care interac?ionaser? cândva cultural [M? rog, cu minime (spre moderat..., spre...) intruziuni afective, c? doar erau ni?te mecanisme prev?zute cu suflet!], care continuau s? o fac?, fiecare în absen?a celuilalt. Se mai z?reau din când în când în câte o oglind?. Î?i scuipau în sân ca de n?luc?! Niciunul nu l?sa loc vreunei nostalgii letale, nici m?car infimei melancolii, ce ar fi riscat întoarcerea unei treimi din formatul fe?ei spre aglomera?ia trecutului... ?i atunci... [Sau nu ar?tau?!]
El, foarte probabil, o a?ezase într-un caiet de algebr? format A4, în rând cu cifrele ?i judecata la rece (cf. Je pense, donc j’existe ?i... exista...). Cazul trebuie c? fusese clasat lapidar ?i irevocabil: a) ?col?ri?? con?tiincioas?; b) mult prea emotiv?; c) mult prea stihial?; d) simptome de inteligen?? relativ seduc?toare (cu unele reticen?e de manifestare pe sticl?); e) deficien?? moderat? spre maxim? la smerenie; f) destul de indiscret?; g) sim? al umorului care sare / s?rea în ochi; h) ... [aici r?mâne un blanc: dumnealui n-a scris nimic explicit despre frumuse?ea ei fizic?; f?r? doar ?i poate r?mânea admirator pe veci al doamnelor dotate cu inteligen??! ?i – de bun?-credin?? fiind – vom încerca s?-i acord?m credit!]. Concluzia: im-po-si-bil! (Aproape-)PUNCT.
La rândul ei, Sonia îi rezervase un binemeritat loc în ziua de ieri. Ce-i drept, romantic? din fire, p?stra ?i acolo 3 petale de regina-nop?ii, o jum?tate de cuf?r cu sentimente de salcâm, o duzin? de verbe psihologice învechite, susceptibile de a recidiva semantic la vreun moment oportun. Concluzia: La vita è bella! (?i nu doar pentru c? acel coup de foudre se produsese în context cultural-artistic italian).

Dac? se compl?ceau?! Se!

El era destul de împ?cat. Chiar foarte. De bun? seam?, atitudinea lui fusese cum nu se poate mai rezonabil?. Optase, în fapt, pentru unica alternativ? (s?n?toas?).
Ea r?bufnea pe alocuri. Ca o ?col?ri??. Ca o bovaric?. Asemenea unei feti?e mofturoase, neobi?nuit? s? i se ia darurile... [era sigur? c? el a?a o percepuse, iar ea încerca s? în?eleag?, s? accepte m?car par?ial definirea / încadrarea]. Dar! ?i Sonia era suficient de împ?cat?: EA îl jecm?nise! EA î?i apropriase! EA devenise! Ei, ?i ce dac? o f?cuse f?r? de ?tirea lui?!

Daniela Luminita Teleoaca (Danaia) | Scriitori Români

motto: Nihil sine Deo!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro