Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Din via?a detectivului Hogeac

de Florin Alexandru

Într-o zi mi s-a f?cut poft? s? scriu cu creionul. A?a, deodat?! F?r? s? ezit, am plecat la libr?rie ?i mi-am cump?rat un caiet studen?esc, o ascu?itoare ?i nu mai pu?in de opt creioane cu gum? în cap?t. S?-mi ajung?! Cum am ajuns acas?, m-am apucat de treab?. Mi-a pl?cut, întrucât mi-am adus aminte de anii de ?coal?. Spre sear?, dup? ce am ispr?vit câteva pagini, mi-am a?ezat creioanele într-un p?h?rel din plastic pe birou. Le priveam cu nostalgie.
Câteva zile nu am mai avut timpul necesar s? scriu, dar ast?zi mi-am g?sit r?gaz. M-am a?ezat la birou, am deschis caietul ?i... i-am dat bice. Deodat?, ceva nu mi-a pl?cut ?i am hot?rât s? ?terg. Dar... spre uimirea mea, mai ia gumele de unde nu-s! Niciun creion nu mai avea gum?. „Ce naiba, m?!?” M-am enervat. De-abia am a?teptat s? vin? nevast?-mea de la serviciu ca s? m? iau de ea. Sigur, i-au trebuit la nu ?tiu ce ?i le-a folosit! Dar chiar a?a? S? nu-mi lase niciuna?
Aud b?t?i în u??. Deschid cu o privire ucig?toare, încât nevast?-mea m? ?intuie?te cu ochii holba?i.
-Ce-ai m?? întreab? ea.
-Ce am? Mai întrebi ce am? Nu mai am, asta e!
-Ce nu mai ai, m??
-Gume! Gume nu mai am! Unde sunt gumele de la creioanele mele?
-B?i, detectiv uituc! Nu ?i-aduci aminte c?, alalt?sear?, când ne-am uitat la Titanic, le-ai mâncat pe toate?
R?mân blocat.
-Extraordinar! Ai dreptate, micu?a mea. Ca s? vezi... Dar ?tii ceva? Astea da gume! Profesionale, nu juc?rie!
-De ce le lauzi a?a, m??
-P?i nu vezi ce efect au avut? Mi-au ?ters, pur ?i simplu, din memorie, seara cu Titanicul!!!

Florin Alexandru (Colombo) | Scriitori Români

motto: Via?a unui detectiv e... cum vrea el!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro