Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Credit pentru nevoi personale

de Grig Salvan

So?ia treb?luie?te pe la buc?t?rie, el st? în fotoliul din living ?i se uit? la televizor într-o stare de reverie, f?r? a urm?ri ce se petrece pe ecran. Cu atât mai mult cu cât acum se deruleaz? felurite reclame. Printre care ?i una din partea unei b?nci. Se face reclam? la creditul pentru nevoi personale, credit nu foarte mare, dar cu avantajul c? ratele sunt mici, întinse pe o perioad? mai lung? ?i banca nu te întreab? ce faci cu banii, ca la celelalte tipuri de credite. Brusc devine interesat, re?ine în fug? num?rul de telefon ?i iese pe teras? s? sune pentru detalii. Afl? cu bucurie c? termenul de acordare e foarte scurt, în circa 48 de ore banii pot intra în cont, ba?ca faptul c? nu i se cere un dosar voluminos de documente ci doar acte de identitate ?i adeverin?? de salariu de la serviciu. Iar cererea ?i actele pot fi trimise prin email, nici m?car nu e nevoie s? mearg? la oficiul bancar.
- Cu cine ai vorbit adineauri la telefon? îl ia nevasta la rost, brusc ap?rut? în spatele lui.
- Cu o banc?! r?spunde el cu glasul tremurat, dup? ?ocul emo?ional provocat de apari?ia surprinz?toare a so?iei.
- Ce treab? ai tu cu o banc?? Abia ne descurc?m cu banii de la o lun? la alta cu toate cheltuielile casei ?i facturile de plat?. Sper c? nu vrei s? te bagi la vreun credit.
- Ba chiar asta vreau, r?spunde el cu mai mult curaj de data asta. Un credit mic, de vreo ?apte mii de lei, pe termen lung, la rata lunar? cea mai mic?, n-o s? se simt? a?a tare la buget.
- ?i ce vrei s? faci cu banii?
- Ei, o treab? personal?, doar eu voi pl?ti ratele la banc?.
- Treab? personal?? Ce-i aia? Ai vreo fuf? cu care vrei s? te distrezi pe credit?
- ?tii c? te iubesc ?i nu-mi complic via?a cu alte femei, doar cu prietenii mei m? întâlnesc tot timpul. Mai târziu o s?-?i spun. Acum trebuie s? plec la serviciu.
?i iese precipitat din cas?, f?r? m?car s? mai m?nânce ori s? se schimbe pentru slujb?.

A trimis actele necesare la banc? online, banii s-au aprobat f?r? probleme ?i i-au intrat în cont într-o singur? zi, a primit în?tiin?are ?i pe mail ?i prin sms pe telefon.
Dup? ani de monotonie, plictiseal? ?i apatie, intr? brusc într-o stare de euforie ?i poft? de via?? neobi?nuit?, se mi?c? parc? dintr-o dat? întinerit, merge vioi ?i fluier? ori fredoneaz? de zor tot soiul de melodii s?lt?re?e. Nevasta e surprins? de noua atitudine a so?ului ei, mereu moroc?nos în ultimii ani, dar dintr-o dat? parc? retrezit la via??. Numai o femeie nou? în via?a lui putea s? produc? o astfel de schimbare! Trebuie s?-l urm?reasc? neap?rat. S? vad? ce se întâmpl? nou în via?a lui de când cu creditul luat de la banc? ?i unde se vor duce banii pentru care vor fi datori b?ncii trei ani de aici înainte.

Dar lui nici nu-i pas? de fr?mânt?rile nevestei, nici m?car nu le observ?, preocupat s? dea telefoane în stânga ?i-n dreapta.
- Vezi s? nu-?i programezi nimic altceva în weekend-ul ?sta, vreau s? fim împreun?, te îmbraci frumos, nu te cost? absolut nimic, n-ai nevoie de nici un ban, po?i cere tot ce-?i dore?te inima, eu pl?tesc tot! repet? el de fiecare dat? când vorbe?te cu cineva la telefon.
Habar n-are c? so?ia e mereu ca o umbr? pe urmele lui ?i-i ascult? conversa?iile dubioase din înc?perile al?turate, ori ascuns? dup? pomii din gr?din?.

Se apropie weekend-ul ?i intr? cu ?i mai mare zor în febra preg?tirilor. Închiriaz? pentru noaptea de sâmb?t? spre duminic? un salon superb la o pensiune dinafara ora?ului, scump dar încânt?tor, îmbinând decora?iunile moderne cu cele clasice. Va fi un mediu extrem de pl?cut pentru o noapte de pomin?. Î?i cump?r? un rând de haine noi de gal?, pentru c? vechiul costum de mire e demodat ?i oricum nu-l mai încape. Angajeaz? pentru un program de dou? ore, un taraf vestit în zon? ?i o solist? de restaurant versat? în toate genurile muzicale. Se asigur? c? to?i invita?ii vor veni, f?r? excep?ie ?i f?r? neveste, celor f?r? ma?in? le va asigura ?i transportul, la pensiune ?i acas?. Vor fi mul?i, dar asta e ceata lui de prieteni de o via?? ?i-i vrea pe to?i la un loc pentru un „chef de chef” de care s?-?i aduc? apoi aminte cu to?ii toat? via?a.
So?iei i-a spus c? sâmb?t? seara e invitat la aniversarea unui prieten din alt? localitate ?i s? nu-?i fac? nici un fel de griji.

E o minunat? sear? de mai, cu parfum de liliac, cu cer de catifea de un albastru intens pres?rat cu stele, un aer cald, înmiresmat, care-?i cre?te pofta de via?? ?i de dragoste.
Îmbr?cat elegant ca un mare artist la un concert de gal?, î?i joac? rolul de amfitrion cu mare entuziasm ?i-?i prime?te personal fiecare prieten cu efuziuni de dragoste ?i îmbr??i??ri p?tima?e.
Ma?inile sosesc una câte una, cu to?ii sunt uimi?i de invita?ie ?i de surpriza oferit? de bunul lor prieten, despre care ?tiau prea bine c? nu-l dau banii afar? din cas?.
În sfâr?it, salonul e plin de oaspe?ii mult dori?i, luminile multicolore creeaz? o atmosfer? de poveste, muzica e în toi, solista, într-o rochie mulat? de un gri argintiu încânt? lumea cu vocea ei cald?, roman?ioas?.
El simte c?-i plesne?te inima în piept de bucuria momentului. Doar la nunta lui s-a mai sim?it a?a. St? în picioare la mas?, nici m?car nu se poate a?eza pe scaun de emo?ie ?i face un semn muzican?ilor s? ia o pauz?.
- V? mul?umesc c? a?i venit! V? mul?umesc c? exista?i în via?a mea, voi sune?i partenerii mei de drum în aceast? scurt? petrecere a noastr? pe p?mânt! începe el un discurs patetic pe care prietenii îl întrerup cu un ropot imens de aplauze ?i ova?ii de se cutremur? ciucurii candelabrelor uria?e de deasupra. Ova?iile nu se mai opresc, muzica începe cu un nou elan, personalul de servire apare ca la un semn cu ?ervetele pe mâini ?i se opresc pe la mese, s? ia comanda de la fiecare invitat, dup? pofta inimii fiec?ruia, a?a cum a cerut clientul pl?titor.
Pe nea?teptate u?a de la intrare se deschide ?i în prag apare so?ia lui, cu ochii m?ri?i de uimire, scap? po?eta din mân? ?i parc? e gata s? le?ine. El îi sare iute în întâmpinare, o prinde în bra?e mai înainte ca ea s? cad?, o ajut? s?-?i revin? cu un s?rut cald pe obraz.
- Tr?iesc cu tine de dou?zeci de ani, dar n-am crezut vreodat? c? e?ti în stare de a?a ceva! spune ea cu voce pierit?, abia auzit? în vacarmul din salon.
To?i s-au ridicat în picioare, cineva face semne orchestrei ?i izbucne?te deodat? un „Mul?i ani, tr?iasc?!” din toate instrumentele, din glasul melodios al solistei ?i din toate piepturile celor de la mese, de vibreaz? geamurile înalte ale salonului.
Cei doi, îmbr??i?a?i, tremur? de emo?ie din toate încheieturile.
- Doar la nunta noastr? a mai fost a?a de frumos! spune el cu lacrimi în ochi, zâmbind larg c?tre so?ia sa.
- A?a e... r?spunde ea cu glasul gâtuit ?i-l s?rut? lung, în aplauzele parc? f?r? sfâr?it ale tuturor celor de fa??.

Grig Salvan (Benedictus) | Scriitori Români

motto: inca nu-i prea tirziu

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro