Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Oral ?i scris 5

de nonciu dragos

- Mâine diminea?? mergem la Londra, s? lu?m îngr???minte pentru trandafiri.
- A?a curând!
- Poftim!
- A, nimic! Nu m? gândeam c? o voi putea revedea a?a curând pe Kioto, domnule Stuart.
- Domnul John, nu mi-a amintit nimic în aceast? privin??, b?iete!
- Aoleu, înseamn? c? sunt pierdut!
- Ce tot vorbe?ti acolo, b?iete? Dac? ai probleme am s? vorbesc cu domnul John, s? c?ut?m pe altcineva.
- Domnule Stuart, nu-i nici o problem?, numai c? domnul John, mi-a promis c? o pot vedea pe prietena mea, atunci când o s? merg cu dumneavoastr? la cump?r?turi, dar se pare c? nu ave?i timp pe acolo cu...
- Am în?eles! Stai lini?tit, o s? clarific?m ?i asta, dar...
- O s?-mi cere?i un serviciu!
- Nu, poate ?i aceasta, oricum munce?ti...
- A, toate serviciile sunt incluse în salariu.
- M? bucur c? ai în?eles. M? gândeam c? ai putea face ceva pentru mine.
- Adic?...
- Fata mea s-a îndr?gostit de un român, iar dumneata ai putea s?-i transmi?i mesajele mele acestuia, mult mai pe în?elesul lui, dac? în?elegi ce spun.
- Deci nu v? plac... românii...
- Ba da! Numai c? fata mea nu în?elege de ce dori?i s? r?mâne?i aici.
- Am în?eles! Dar poate c? românul este doar r?zvr?tit, a?a ca mine.
- A, nu! El nu a fugit de acas?! Iart?-m?, domnul John...
- Te-a pus la curent, nu sunt un vagabond, doar c? am v?zut ?ara asta cu al?i ochi, decât dumneata...
- Te rog s? m? scuzi, pentru ie?ire.
- O s? v? ajut, domnule Stuart. Ce dori?i s?-i transmite?i?
- O s? vedem atunci.
- Juca?i dur!
- Ca un tat? de fat?, domnule!
În tot acest timp, s? nu v? închipui?i c? st?team degeaba, nu suntem la noi în ?ar?. Cur??am de zor g?ina?ii de pe frumoasa banc? de la mica balt?, iar Stuart o lustruia cu cear?, în final ar?ta ca nou?.
- În fiecare zi, trebuie s? cur???m banca aceasta?
- Numai când este murdar?.
- Am în?eles...
- V?d c? deja te-a plictisit aerul de ?ar?.
- P?rin?ii mei, nu de?in astfel de propriet??i.
- Dar ?i-ar pl?cea s? ai la tine în ?ar? un astfel de loc.
- Nu ar fi posibil, pentru c? p?s?rile ar fi mâncate sau alungate cu bolovani, iar o a?a de mare întindere, te-ar seca dac? nu ai avea bani pentru angaja?i ca dumneata de exemplu.
- Ai putea s? o între?ii dumneata, în scurt timp o s? înve?i toate secretele muncii mele.
- Nu munca este secretul ?i faptul c?...
- Într-o zi o s? produci ?i banii necesari pentru un astfel de loc, m?car viseaz?-l.
- Sunt sigur c? dumneata, care pari destul de copt, visezi s? ai un astfel de loc, înc? de la vârsta mea, dac? nu gre?esc.
- Da, numai c? eu nu sunt prea inteligent, a?a ca dumneata, de exemplu.
- S? zicem c? ai fi foarte inteligent...
- A, nici în ruptul capului nu a? sta aici, în centrul Londrei!
- A?a mai veni?i de acas?, domnule!
- Îmi place compania dumitale, b?iete. Acum în?eleg de ce domnul John, te-a p?strat pe lâng? dânsul.
- Tot nu mi-a?i spus, dac? pot s? o vizitez pe prietena mea de la Londra.
- O s? vedem atunci b?iete, pân? atunci nu sl?bi ritmul, iarba a?teapt? s? fie între?inut?.
- Este perfect?...
- Nu aici, în spate ?i la c?su?a ta...
- Am în?eles! Unde dorm eu, poate s? mai a?tepte...
- Nu este dup? tine, toate se înscriu într-un program foarte riguros, pe care...
- Domnul John...
- Exact, consumurile...
- Tocmai la economie, m? gândeam ?i eu!
- E?ti un mare pezevenghi, sper s? ne în?elegem de minune, b?iete!
- Da, eu! Cam cât dureaz? o zi de munc?, dac? nu sunt indiscret?
- Cu totul... sau...
- A, nu! Eu m? gândeam doar la lustruit prin parcul... normal!
- Pân? termin?m.
- Am, cam... în?eles... unde este scris programul pentru...
- Domnul John, a l?sat totul...
- Nu îmi spune?i, v? rog frumos... este totul înv??at în mul?i ani de practic?, pe care o ave?i în aceast? meserie.
- Da, se poate spune ?i a?a, nu toat? lumea ?tie s? îngrijeasc? o floare...
- Apropo, trandafirilor nu prea le place aici.
- Nu, pentru c? este foarte mult? umezeal?.
- Am în?eles. Înseamn? c? tocmai de aceea trebuie s?-i drog?m...
- Ai în?eles, trebuie s?-i facem mul?umi?i de apa asta de aici. Pe tine nu te sup?r??
- Ploaia… nu, deloc! Ba din contr?, îmi place.
- Ai stat foarte mult în cas?, ai fost pedepsit în acest sens...
- De ce?
- Pentru c? n-am întâlnit pe nimeni c?ruia s? nu îi plac? soarele sau poate vrei s? fi politicos cu mine.
- A? merge mai mult pe partea cu polite?ea...
- Am ?i eu copii, po?i vorbi cu mine...
- Hai s? t?iem iarba aceasta, vorbim dup? aceea, prea mult zgomot de la ma?in?.
- Când termini, m? cau?i la casa mare, avem ceva de rezolvat acolo, este o treab? pentru dou? persoane.
- Bine, domnule.
Un fel de agricultur?, nu prea dezvoltat? pe la noi, doar c? i se spune îngrijitor de gr?dini interioare. Cam asta am în?eles eu din lucrul pe care îl f?ceam la ora aceea în casa domnului John. Bineîn?eles c? nu se aseam?n? deloc cu o locuin?? la ora?, mai ales cu lucrul într-un hotel luxos din Londra, dar trebuia s? merg pe burt?, pentru c? eu am dorit Anglia, pân? la urm?. M? minunam singur, pentru c? înc? nu-mi d?deam seama când anume voi înv??a eu, ziua de munc? începea undeva pe la opt ?i se termina spre sear?, iar dup? o astfel de zi, picai mort dac? nu aveai experien?? în acest domeniu, ca domnul Stuart.
Dup? o s?pt?mân?, începusem s? m? pricep foarte bine la fasonatul gazonului, pentru c? în fa??, la vedere, niciodat? nu era l?sat s? creasc? prea mare, iar mai în spate îl t?iam atunci când era mai frumos s? calci cu piciorul gol. A, mai ?tiam s? tai cu foarfeca de vie, cum i se spune pe la noi, dar nu aveam voie decât la crengi uscate total deocamdat?, zicea domnul Stuart, c? aranjarea unei tufe de verdea??, necesit? în primul rând imagina?ie ?i cuno?tin?e minime despre plant?. Dumnealui putea face orice dintr-un banal pomi?or s?lbatic, pe care îl încovoia sau îl l?sa s? creasc? liber în alte p?r?i, reu?ind s? îl aduc? la forme de animale, ursule?i de exemplu, ursoaica cu doi pui era una din realiz?rile dumnealui, din multe feluri de pomi?ori, de asemenea un arlechin foarte fistichiu aranjat, î?i bucurau ochii.
Înv??atul m-a cuprins în cele din urm?, mai împins de domnul John, mai de ai mei de acas? ?i urma s? dau examenele, pentru terminarea anului ?colar, dar nu am apucat s? dau decât jum?tate din acestea, pentru c? într-o zi, pe când m? aflam în vizit? la Kioto, domnul Fangos a intrat pur ?i simplu peste noi, speriindu-m? practic.
- Stai lini?tit b?iete, chinezoaica este o cuno?tin?? mai veche de-a mea, înainte de a te cunoa?te pe tine, de altfel îmi cer iertare pentru aceast? intrare, a?a intru la mine acas?, de obicei.
- Aceasta este casa dumneavoastr??
- Da, printre altele, iar fetele...
- P?i, nu... parc? era a unei bulg?roaice...
- Contractul de închiriere, desigur.
- M-a?i lini?tit, în prim? faz? am în?eles altceva.
- Ai în?eles bine, pentru c? niciodat? nu au suficien?i bani, chiria este completat? cu alte servicii.
- Inclusiv cu… Kioto?
- Eu nu for?ez pe nimeni s? se culce cu... doar c? unele servicii, sunt completate astfel. Recunosc, nu este cel mai principial lucru pe care îl fac, dar vroiam s?-mi închei lista cu rasele...
- Mai cunosc pe cineva care a venit aici cu acest gând.
- B?iete, acest ora?… nu este unul în care s? ai prea multe regrete, în aceast? privin??, nu trebuie decât s? te calmezi ?i s? o iei de la cap?t, dac?...
- Am în?eles prea bine, domnule Fangos, doar c? eu m-am legat...
- A, nu-mi vine s? cred, eu credeam c? este doar o refulare a energiei negative, ca urmare a plec?rii de acas?... am gre?it cu ceva b?iete?
- Vede?i prin mine...
- Cândva am fost ?i eu ca tine aici, numai c? nu am început cu o chinezoaic?, care recunosc te scoate mult mai repede din starea...
- Am în?eles, numai c?... nu în?eleg cum le vede?i atât de u?or pe toate.
- Fetelor, pute?i s? merge?i... v? rog!
- Ce s-a întâmplat, domnule... Fangos?
- A, nu te speria, nu sunt pe invers, dac? vrei, po?i pleca imediat, doar c? vreau s? discut?m ceva afaceri, cum român? nu ?tiu, astfel fetele ar fi putut s? r?mân?, iar noi s? vorbim lini?ti?i, am preferat s?...
- Am în?eles, numai c?...
- Ascult?-m?!
- Bine, îns? eu v? aduc al cuno?tin?? c? am nevoie de timp pentru a termina Liceul, jum?tate din examene le-am dat, pentru Bac... o s? trebuiasc? s?...
- O s?-?i dau timpul necesar, dar cu abilit??ile tale, de altfel o s?-?i dai seama ?i singur, ai putea ajunge foarte departe la mine, cu condi?ia s? nu te strice banii.
- Cum s? m? strice?
- Am mai v?zut cazuri, stai lini?tit! Aici, chiar ai pe ce s? cheltui banii, nu suntem în ?ara ta.
- O cunoa?te?i, de unde ?ti?i c?...
- B?iete, eu ?tiu un singur lucru, nu ai r?mas aici doar pentru a-?i face un moft cu chinezoaica sau mai ?tiu eu ce rase visezi tu, visul din capul t?u este altul, iar eu sunt acela care ?i-l pot duce la îndeplinire.
- Am în?eles, dar cu ce riscuri, domnule Fangos?
- Ca în orice meserie sunt ?i unele riscuri, recunosc, dar pe cele mai multe mi le asum eu.
- Da?i-mi timp de gândire, v? rog frumos!
- Nu cred c? ?ti ultima ofert?, b?iete.
- B?ie?ii îmi spun, C?posul.
- Este numele t?u?
- O certitudine...
- M? rog, n-am nevoie de actele tale, eu te cunosc uitându-m? ?i discutând cu tine, v?d în tine o valoare care ne v-a îmbog??ii pe...
- Nu cred c? gre?esc... dac? v? spun c? nu m? voi îmbog??ii niciodat?, domnule Fangos, sub ocrotirea dumneavoastr?. Eu m? cunosc mai bine ?i sunt pe de plin convins c? via?a cu mul?i bani nu-mi aduce nimic bun, domnule.
- Cu ce te deranjeaz? dac? încerci, C?posule?
- Domnul John, a fost prea bun cu mine, nu ?tiu... n-a? putea s?-i fac aceasta, ?i-apoi mai este ?i ?coala...
- Nu cred c? ai prea mult timp fiind gr?dinar, crede-m? am început ?i eu, foarte de jos.
- Parc? în?elesesem c? face?i parte dintr-o familie înst?rit?.
- Da...
- A, mi-aduc aminte când spunea?i c? a?i fugit ca ?i mine.
- C?posule, las?-m? pe mine pe pentru alt? dat?, o s?-?i las timp s? înve?i, bine!
- Mai m? gândesc, domnule. Uite c? a venit domnul Stuart, s? m? ia!
- Nu uita C?posule, am mare nevoie de tine, v?d un mare viitor aproape de mine.
- Bine, domnule Fangos, o s? meditez la toate, dar s?-mi termin anul ?colar cu bine, este timpul meu la mijloc.
- Un timp aproape mort, C?posule.
- A?i spus ceva?
- A, nimic... ai grij? de tine.
- Prea bine, domnule. Numai bine!
Întoarcerea acas? a fost foarte îngândurat?, Stuart doar m? privea t?cut, c?utând cu privirea oarece r?spunsuri la gândurile mele. Domnul Fangos, avea dreptate, seara eram atât de obosit c? adormeam fantastic de repede, dup? citirea mesajelor de acas?, iar de înv??at, cu greu a? putea spune c? mai o pot face în aceste condi?ii, munca era într-adev?r istovitoare. Stuart nu r?mase str?in la toate acestea ?i cred ca se sf?tui cu domnul John, în aceast? privin??, pentru c? a doua zi m? interpel?.
- Bun? diminea?a! M? salut? domnul John, într-o român? stricat?. I-am r?spuns cu vioiciune în român?, continuând în englez?.
- Bun? diminea?a!
- Tocmai vroiam s? stau de vorb? cu tine.
- Foarte bine, iat?-m?.
- M-a sunat domnul Fangos, spunându-mi c? ar avea nevoie de tine pentru treburile lui.
- ?tiu domnule, tocmai am vorbit ?i eu cu domnul Fangos, ieri... pe când eram la Kioto.
- Deci nu este pe invers, nu!
- Bun? gluma, mai ales c? vine de la un englez, da... este o u?urare în acest sens.
- Am observat, mi-a spus ?i Stuart, c? munca aceasta te epuizeaz? foarte tare, recunosc c? e?ti ?i cam fraged pentru o form? de agricultur? foarte solicitant?...
- Cu timpul, corpul meu se va obi?nui cu o astfel de munc?, aminti?i-v? de primele mele zile de munc?, simt o oarecare îmbun?t??ire.
- Da, ai dreptate, numai c? de ar fi doar acesta singurul lucru problematic...
- P?i, care ar mai putea s? fie, ?ti?i doar c? eu îmi fac datoria, orice s-ar întâmpla.
- Asta ?tiu, îns? deocamdat? nu am posibilitatea s? deschid aripa unui hotel de-al meu, pentru a suplimenta num?rul de angaja?i, iar aici Stuart, se descurc? singur, a?a a fost o via?? întreag?, de fapt i-am spus c? tu nu e?ti decât ceva...
- S? nu-mi spune?i c? Fangos, v-a mituit...
- Nu poate fi vorba de mituire, dar oricum doreai s? munce?ti în continuare în hotelul vândut de mine, pentru a fi aproape de Kioto, acum ?i s-ar putea ivi aceast? ?ans? ?i apoi aici ai s? pierzi anul ?colar, deoarece ai fi foarte istovit dup? munc?.
- Asta am observat ?i eu... seara pic într-un somn...
- Problema cea mai adev?rat? de fapt, cu toate c? mi-a? lua de la gur? ca s? te ?in într-un fel aproape de mine, este c? resursele mele sunt aproape de limit?, cheltuielile cu fiica mea, au fost mult mai mari decât m-am a?teptat.
- V? în?eleg...
- Crede-m?, Fangos este un om foarte bogat ca s? nu se comporte frumos cu tine ?i-apoi tu cuno?ti foarte bine cl?direa aceea, este ca ?i cum te-ai întoarce acas?.
- M? tem, domnule John, c? nu voi mai face aceea?i munc?.
- Cu atât mai bine b?iete, ?i se potrive?te de minune munca de birou.
- Recunosc, mi-a promis c? m? ?ine în cas? pân? îmi termin anul ?colar.
- Ascult? b?iete! O s? te duci de prob? o perioad?, dac? nu-?i convine ceva ?ti unde este camera, te întorci degrab? ?i o scoatem noi la cap?t.
- M?car cu anul ?colar.
- Vei fi socotit ca ?i fiul meu aici, dac? nu te adaptezi la domnul Fangos, voi avea grij? s? termini anul ?colar ?i dup? aceea vom vedea.
- Prea bine, domnule! Atunci voi încerca s? vedem ce îmi ofer? de lucru, domnul Fangos.
- A?a s? faci.

nonciu dragos (mihai andrei) | Scriitori Români

motto: creeaz? ?i vei fi adulat

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro