Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

R?scolim trecutul pentru a inventa viitorul

de Camelia Opri?a


Cred c? a sosit vremea ca lumea s? ias? din acest spa?iu limitat (circ ?i pâine) ?i s?-?i îndrepte omenia cu toat? puterea credin?ei c?tre cer ?i pâine.

Timpul umbl? cu o rapiditate ame?itoare, aruncând clip? dup? clip? în somnul înghe?at pentru c? o clip? nu trebuie s? existe de dou? ori. Dar în?elep?ii vor ?ti c? într-o zi se vor întoarce s? se întâlneasc? cu viitorul. Clipele zac sub form? de cifre pân? când lumea se va str?dui s? înve?e c? în aceste umbre ale timpului exist? claritatea viitorului. Ca o lege nescris?, istoria se repet? în anumite perioade de timp.

R?scolim trecutul pentru a inventa viitorul.

Conflictul dintre genera?ii poate fi descompus prin în?elepciune ?i o serie de compromisuri, capabile s? aduc? un sentiment comun în ambele tabere. Nu po?i pre?ui via?a la valoarea ei absolut? f?r? a-?i îmbog??i cuno?tin?ele în mod progresiv, de a c?uta solu?ii pentru rezolvarea imediat? a momentelor de criz?.

Elementul-criz? genereaz? haos.

Istoria a demonstrat de-a lungul vremii c? puterea armelor distruge timpul omenirii f?r? a-i da ?ansa de a-?i pune în valoare bog??ia min?ii ca un ritual ini?iatic al s?n?t??ii mentale. Puterea armelor blocheaz? ra?iunea min?ii umane care a urm?rit în mod justificat deschiderea viitorului ca o prioritate esen?ial? c?tre progresul real.

În puterea armelor exist? metafora distructiv? a civiliza?iei.

Dac? vrei s? schimbi lumea, schimb-o cu for?a cuvintelor, cu metafora bazat? pe profunzimea tr?it? în interiorul t?u care na?te conceptul poetic – unirea sufleteasc? cu for?a cuvântului:

S?r?cia întotdeauna îl îmbog??e?te pe cel care se dovede?te superior.

Oamenii au dreptul s? iubeasc? ?i nu trebuie a-i fi confiscat acest drept. Exigen?a moral? a omului trebuie îndreptat? c?tre via??, ?i nu împotriva ei.

E foarte greu s? n-ai ceva de spus din ceea ce ai în posesie de la divinitate, e la fel de greu s? nu sim?i vibra?ia culorilor în ritualul prim?verii.

În art?, vechiul are un farmec aparte, o proiec?ie menit? s? transmit? mesajul clar al frumosului dobândit prin dragoste: dragostea – acest fenomen al vie?ii care dezrobe?te omul de urât; dragostea – acest fenomen incendiar care aduce omului un anotimp permanent de frumuse?e ?i d?ruire.

Timpul modern creeaz? zei care nu dep??esc grani?ele omului de rând.

Orgoliile unor cercuri meschine blocheaz? conceptul real despre via?? cu o abilitate extraordinar? de manipulare, o blocare premeditat? a individului de a fi conectat cu trecutul în care se reg?se?te depozitul consistent de valori spirituale ?i culturale ale omului.

Privarea omului de frumos e o lacrim? grea care cade peste lumea asta, adâncindu-i întunericul ?i mai mult. Iar când te sim?i p?r?sit de str?lucirea de om dat? de Dumnezeu, te întrebi dac? în t?cerea inimii tale mai exist? o f?râm? de rena?tere sau poate uitarea ?i-a ?ters din memorie acest cuvânt: R E N A ? T E R E.

Privi?i r?s?ritul ?i apusul soarelui ca pe un spectacol al efemerului, ca pe o scen? pe care oamenii urc? zgomotos ?i trec t?cu?i în uitare, un spectacol în care culorile se nasc ?i mor în fream?tul soarelui.

Privi?i r?s?ritul ?i apusul soarelui ca pe un spectacol al cerului atâta vreme cât sunte?i în?untrul timpului, combina?i frumuse?ea din interiorul vostru cu o sinceritate perfect? în rela?ia cu Dumnezeu.

La romani, r?s?ritul ?i apusul dau na?tere ceasului pe nisip; un cerc in mijlocul c?ruia se punea un b??: ?i asa se m?sura efemerul.

Grecii spuneau c? frumuse?ea fizic? a femeii este ca r?s?ritul ?i apusul de soare.

Dumnezeu nu distruge niciodat? trecutul, îl perfec?ioneaz?.

22 - feb - 2012 - Zidul gândurilor

Camelia Opri?a (cameliacami) | Scriitori Români

motto: Tot ceea ce scriu apar?ine oamenilor, eu sunt doar curatorul!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro