Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Sfântul Petru ?i Road Runner sau despre r?zboiul lumii cu inima copilului

de serban georgescu

Nu exist? pentru un om o cale mai sigur? de a pierde contactul cu (ceea ce vechii egipteni numeau) "inima ascuns?" a semenului s?u, decât abordarea coerent?, sistematic?, cu ”metod?” a unui subiect sau altul. Înclin s? cred c? "rigoarea profesional?", ”seriozitatea” ?i toate celelalte principii aplicate în activit??ile lor ”responsabile” de p?rin?i, profesori, academicieni, oameni de ?tiin??, politicieni, etc, nu au ca scop final decât ?tergerea, atrofierea, eliminarea definitiv? a inimii ascunse a omului... Se înver?uneaz? de milenii împotriva ei ?i nu reu?esc s? o nimiceasc?... Pentru c? r?sare din nou, cu fiecare nou n?scut ...

Cred c? una din cauzele profunde ale tuturor bolilor civiliza?iei moderne o reprezint? ideea sclerotic? potrivit c?reia copilul ?i adolescentul sunt oameni incomple?i (neispr?vi?i?), în timp ce adultul, cu burt?, spaime ?i obsesii ar fi ispr?vitul, des?vâr?itul, absolut abilitat de a dicta ?i impune regulile vie?ii... Se omite, se eludeaz?, se desconsider? - prin iner?ie ?i hipnoz? colectiv? - c? singurul obstacol în calea reinstaur?rii Paradisului (a?a cum o spune cât se poate de limpede Cioran) este SETEA DE R?ZBUNARE a adultului, sete care de fapt este adev?ratul st?pân al existen?ei sale moderne:

- r?zbunare fa?? de Dumnezeu - pentru alungarea din Paradis
- fa?? de (propriul) copil - pentru pierderea propriei copil?rii
- fa?? de so?/so?ie - pentru pierderea sensului iubirii
- fa?? de Natur? - pentru frigul ?i spaima îndurate în caverne
fa?? de orice ?i oricine - în afara propriului Sine

Când îi strig? copilului s?u "Treze?te-te la realitate", este evident c? adultul se refer? la realitatea lui, a adultului: "Treze?te-te în realitatea mea odat?!" ar fi traducerea corect? a îndemnului parental. Aceast? eviden?? este nu doar dovada c? în afara realit??ii adultului exist? ?i alte realit??i, ci ?i a îngustimii, micimii acestei realit??i în compara?ie cu imensit??ile din care copilul provine ?i unde este mereu binevenit.

Ceea ce a p??it Petru atunci când s-a îndoit c? poate merge pe ap?, este exact ceea ce se întâmpl? coiotului din serialul de desene animate Road Runner care, la cap?tul urm?ririi delirante, mai face câ?iva pa?i (bunicei) deasupra pr?pastiei, prive?te cu ochi m?ri?i de spaim? spre h?u, apoi spre spectatori ?i abia apoi cade în gol: Cât timp e?ti incon?tient e?ti mântuit. Abia dup? ce î?i vii „în fire” te pr?bu?e?ti.

Îns? la realitatea din care copilul provine (?i în care încearc? s? se men?in?, în ciuda interven?iei p?rinte?ti) adultul nu poate ajunge prin Logic? ci prin Intui?ie.

Ceea ce se întâmpl? extrem de rar, c?ci, a?a cum spune Dali,

”Intui?ia pur?, dat? afar? pe rând din casele ?tiin?elor particulare, a sfâr?it prin a deveni în zilele noastre Prostitu?ia pur?, c?ci o vedem cum î?i dezv?luie ultimele ei farmece ?i ultimele ei agita?ii în casa de toleran?? a lumii artistice ?i literare”.

Liderilor, formatorilor de opinie, arti?tilor ?i intelectualilor moderni li se pune cu obstina?ie pe mas? (iar majoritatea lor o înghit cu evlavie ?i apoi o regurgiteaz? în fa?a discipolilor a?teptînd r?bd?tori ca ace?tia s? o înghit? la rîndul lor), incontinuu ?i f?r? nici un scrupul, de ani ?i ani de zile, aceea?i ?i aceea?i academic? ?i diversionist? ”sup? de estetic? abstract?, care de fapt este mai rea chiar ?i decît supele cu t?i?ei r?cite ?i îngrozitor de sordide ale neotomismului, de care nu vor s? se apropie nici chiar pisicile cele mai convulsiv înfometate”, dup? cum spune, coinciden?? sau nu, acela?i salvator Dali.

Apelurile dezn?d?jduite ale tuturor proorocilor din istorie (TREZI?I-V?!) - pe care nimeni nu le-a b?gat ?i nimeni nu le va b?ga vreodat? în seam? din punct de vedere institu?ional, se bazeaz? pe spiritul exact contrar celui care te-nghionte?te s?-i strigi copilului t?u "Treze?te-te la realitate". Nu la "realitate" vrea Dumnezeu s? ne trezim, ci la cu totul altceva...
*
Vox Populi nu prea e Vox Dei. ”C?ci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, iar c?ile Mele nu sunt c?ile voastre” (zice Domnul)

serban georgescu (ingergri) | Scriitori Români

motto: Cine spune într-o or? ceea ce se poate spune în trei minute e capabil de josnicii ?i mai mari.

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro