Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

?apte zile pentru înv??at moartea

de Paul Pietraru

Ziua a ?aptea
Sfâr?itul sfâr?itului, telefon la ?apte f?r? un sfert, s-a terminat, am stat toat? noaptea lâng? el spune fratele cel mic, vin ?i eu, vin ?i eu îndat?, Dumnezeu s?-l odihneasc?, s?-l aib? în grija lui. Dou? ore de mi?c?ri robotizate, automatismele câtorva decenii de via?? func?ionau impecabil, doar mai lent, chiar ?i ma?ina se conducea singur?, gândurile c?l?toreau în timp ?i spa?iu, în urm? cu peste cincizeci de ani, aici am oprit tr?sura ?i am primit o l?di?? cu prune mari ?i dulci, ce fum pl?cut coboar? peste satele noastre din depresiuni, ce bun? este c?ldura din sobe fa?? de cea a caloriferelor, tâmpitul ?sta vrea s? intre în mine, merge ca un neghiob, prea încet între localit??i, prea tare în sate, du-te-n s?r?cie s? nu te mai v?d, asta-i casa în care am locuit în urm? cu ?aizeci de ani, în curtea ei doi fra?i se jucau de-a caii, sau î?i f?ceau tractoare cu remorci din l?zi de mere, beau mustul proasp?t direct din storc?toarele înalte, cu ?urub gros cât piciorul ?i motor electric, aici a venit pe lume fratele cel mic care tocmai se preg?tea s?-?i a?eze tat?l, proasp?t îmbr?cat, în cutia de lemn l?cuit, taxiu scump cu un singur drum, f?r? întoarcere. Fratele cel mare ?i-a scos cureaua de piele groas? din pantaloni, nu era timp de c?utat alta, trecând-o pe sub mijlocul trupului b?trânului tat? înc? ner?cit, mutându-l în cutia l?cuit?, înv??ând dintr-o dat? moartea, în?elegând c? nu este alt? cale, c? b?trânul tat? se g?sea deja în bra?ele ei, de data asta acceptând s?-i lase trupul în grij?, p?mânt din p?mânt, în pâmânt. Singura nemurire dat? omului de bine este neuitarea, care nu poate trece dincolo de nepo?i, dac? nu s-a oprit, din întâmplare, în copii. Mai am o vreme, cine ?tie cât, de purtat cu mine mormintele, ?i pe cel din deal ?i pe cel din inim?. Mama mea, s? nu te gr?be?ti, mai rabd? lumea asta un pic, las?-mi timp s?-nv?? nemurirea lui, s-o ?tiu bine când n-oi mai avea de ales decât singur?tatea copilului f?r? p?rin?i.

Paul Pietraru (cioplitorul) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro