Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Despre sens

de marius ni?ov

La tot ce tr?im în acest început de secol XXI apare întrebarea: în ce sens se poate accepta un progres al civiliza?iei din moment ce omul ?i-a s?pat ?tiin?ific groapa? Progresul omenirii doar material, în mic? m?sur? spiritual, a însemnat: perfec?ionarea armelor, distrugerea echilibrului natural, amestecul neinspirat în genetic?, atacul asupra diversit??ii speciilor, descompunerea materiei cu forma cea mai performant? a acceleratorului de particule de la Geneva, la bosonul Higgs, "particula lui Dumnezeu", alienarea sedentar? ?i construc?ia artificial? a vie?ii ca o dublur? a existen?ei. Cel spiritual însemna învingerea gândirii distructive, omului descompus de vicii, tributar cunoa?terii ambivalente, orgoliului supradimensionat, cu un imens poten?ial distructiv, dup? imaginea lumii de ast?zi. Investi?ia ?tiin?ific? la imaginea lumii a mers mai mult în direc?ia distructiv?, în ob?inerea celei mai performante arme de distrugere în mas? ?i a societ??ii manipulate, divizate întru anihilare. De aici ?i dezvoltarea conceptului descuraj?rii nucleare prin poten?ialul distructiv. Aceast? disonan?? între progresul material ?i cel spiritual a dat o lume bazat? pe fric? în decursul timpului, în stare oricând s? apeleze la cunoa?terea distructiv? pentru a-?i anihila eventualii rivali. Dac? acest mod bazat pe fric? în secolul XXI reprezint? un progres ?tiin?ific înseamn? c? ?tiin?a este subordonat? mai mult distrugerii, poten?ialului distructiv, adic? ?i-a ratat obiectivul de a-l ridica pe om din perspectiva neîn?elegerii. Logic, explicat de martori din exterior ai omenirii, suntem o civiliza?ie sinuciga?? care nu a ajuns la progresul adev?rat, cunoa?terea care s? îi permit? dep??irea sincopei existen?iale. Nu ?i-a învins golul de sens din modul de a fi prin timp, degradarea care nu poate fi oprit? tehnologic, f?r? aport spiritual.

marius ni?ov (marius nițov) | Scriitori Români

motto: Universul e cel mai performant computer, noi, un joc de supravie?uire. E atâta frumuse?e în fiin?a mea, moartea ?i-a declarat falimentul!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro