Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Prima realitate virtual?

de Emilian Lican

Sigur c? aceste dou? elemente visate în timpul somnului ar trebui tratate în mod separat. Acest articol ca mai toate articolele mele având acest titlu sunt cât se poate de generalizate. O carte întreag? ar putea s? descrie interpret?ri despe foc iar o alt? carte ar putea aprofunda visul despre z?pad?...
        De la început doresc s? eviden?iez c? focul, apa, p?mântul ?i aerul sunt elementele primordiale ale vie?ii. ?tiin?ific, mistic, iar pentru preten?io?i chiar ?i din punct de vedere religios toate aceste elemente le reg?sim bine ancorate la baza structurii lor-Argumentate esen?ial ?i existen?ial pentru fiecare dogm? în parte. 
        Z?pada este format? din ap? ?i logic c? este încadrat? în acest element. Totu?i ea are semnifica?ii diferite de apa propriu-zis?.
        De ce foc ?i z?pad?, sau ap? ?i foc? De ce s? nu discut?m despre fiecare element într-un context separat? Simplu-Marea majoritate a blogurilor de profil fac acest lucru iar informa?iile respective pot fi g?site în con?inutul lor, cred eu, destul de bine întocmit. A?a cum am mai spus fiecare interpretare este dat? în func?ie de cine viseaz?, în ce stare sufleteasc? se afl? pentru a face distan?area psihologic? de mesajul original transmis poate de energiile supranaturale, ?i de ce nu, de o divinitate, oricare ar fi ea... Apreciabil este c? apa ?i focul sunt elementele esen?iale situate pe acela?i plan la egalitate. Într-o confruntare agresiv? ele se anuleaz? reciproc. Nu este a?a? Nu în aceea?i situa?ie se afl? elementele p?mânt ?i aer, iar pentru c? a?a îmi place s? filosofez despre ele, le consider elemente existen?iale. Spre deosebire de ap? ?i foc, elementele p?mânt ?i aer sunt foarte rar într-un conflict, fiind mai degrab? într-o colaborare permanent?... M? gândesc c? tocmai aceste elemente existen?iale sunt liantul care asigur? echilibrul necesar între foc ?i ap?. Poate c? aceste patru elemente sunt de baz? dar mai sunt ?i altele pe care eu le denumesc elemente secundare, îns? o s? scriu despre ele într-un articol viitor.
        Cine viseaz? z?pad? ?i foc în cadrul aceluia?i vis trebuie s? fie receptiv ?i prudent la anumite st?ri de tensiune în familie, la locul de munc?, etc. Dac? de exemplu visezi c? e?ti pe un drum acoperit cu z?pad? unde sunt ma?ini aflate în afara carosabilului. Po?i s? te a?tep?i la o ceart? cu al?i participan?i în trafic pe timpul c?l?toriei spre destina?ia ta... Dac? în vis întâlne?ti ma?ini f?r? o roat? este foarte posibil s? te confrun?i a doua zi cu o defec?iune la autoturismul t?u dar o vei remedia în cele din urm?... În func?ie de num?rul defec?iunilor întâlnite pe traseul din vis cu atât mai grav? va fi în realitate problema sau avariile tehnice ale mijlocului t?u de transport...
        Uite a?a dintr-una într-alta prin z?pada b?t?torit? de pe drumul circulat de ma?ini ajungi ?i acas? unde trebuie s? înl?turi troianul depus în fa?a garajului familial... Hopa! Acest element care este apa sub form? de z?pad? troienit? nu poate fi decât un semn bun! În curând vei cunoa?te prosperitatea material?. Dup? munca la z?pad? dac? în vis ai aprins cu u?urin?? lemnele din sob? vei cunoa?te ?i bun?starea social?, chiar recunoa?terea ?i respectul celor din anturajul t?u, ?i asta nu este totul! Dac? flac?ra este ro?ie pasiunea se va reaprinde între tine ?i partenerul de via?? sau mai poate simboliza o nou? dragoste intens? ?i asta dac? cineva nu este deja în tain? îndr?gostit, îndr?gostit?, de persoana ta... Flac?ra portocalie reprezint? tr?inicia în rela?ia cu partenerul sau partenera. Flac?ra albastr? ar putea fi deslu?it? printr-o existen?? pa?nic?, o împ?care cu propria fiin?? ?i cei din jurul t?u. Flac?ra verde din vis î?i va aduce mult? s?n?tate iar cea galben? te aten?ioneaz? c? e?ti gelos sau vei fi gelozit. Oricum vor fi necazuri din cauza acestui sentiment dulce-amar... Flac?ra alb? î?i preconizeaz? o trecere lini?tit? spre cele ve?nice. Deci adio! Asta este... Poate ar trebui s? bei b?uturi alcoolice de calitate, scumpe, sau mai bine s? te la?i cu totul de alcool incluziv de cel din bomboane. Ce se întâmpl? când flac?ra trece tremurând prin toate culorile? Eu cred c? nu reprezint? nimic ?i este doar un simplu vis dac? nu cumva nestatornicia sufletului te va arunca spre realitatea de a doua zi într-un zbucium sentimental, sau unul financiar, ba poate chiar, ?i într-unul ?i într-altul...
        Aten?ie acest articol de?i este scris cu o atent? ?i serioas? preocupare fa?? de domeniul interpret?rii viselor, el trebuie tratat doar ca ?i divertisment! Sunt de p?rere c? toate textele de acest gen, indiferent unde le vizualiza?i, nu sunt decât un mod pl?cut de petrecere a timpului liber prin lectur?! Sigur c? sunt vise care la trezire î?i las? un anumit sentiment unic care nu îl vei uita niciodat?...
Dac? lecturarea unui articol despre t?lm?cirea viselor nu te mul?ume?te cel mai indicat este s? discu?i personal cu un interpret de vise specializat, asta dac? ai bani care se plictisesc în buzunarul t?u, sau în po?etu?a ta ,,de firm?", pentru c? m? repet, visele au sensuri diferite de la o persoan? la alta... Dac? acela?i vis se repet? de mai multe ori cred c? este cazul s? consul?i un doctor psiholog sau chiar unul psihiatru...
Personal m? îndrept spre n?me?ii de z?pad? din fa?a garajului, apoi voi face focul în centrala termic?.

Emilian Oniciuc-17.07.2021
Revizuit: 28.02.2023

Emilian Lican (E.L.) | Scriitori Români

motto: Nimic în via?ã nu este întâmplãtor...

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro