Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Noiembrie - ultimul baal

de Dumitru Sava

Aluzia la cunoscutul film al lui Dan Pi?a cu acela?i titlu, dup? nuvela sadovenian? “Locul unde nu s-a întâmplat nimic”, lansat exact în anul când exploda m?m?liga româneasc?, este premeditat?. Se vrea introducere a unei încerc?ri de eseu de mare actualitate rferitor la locul unde se întâmpl? în fiecere zi ?i or? prea multe, cu prea mult? v?rsare de sânge.
Ca soldat l?sat la vatr?, tot nu vreau s? m? bag în politic?, dar sunt martor nevinovat la acest nou vericid între evrei ?i arabi.
Ca un pitic ini?iat ?i într-ale istoriei, pentru c? mi-am cam consumat umorul, privesc cu oarece condescenden?? la turmele de anali?ti de pe sticla televizorului. Unii, chiar mai ?tiu ce spun, ?i zic, cu jum?tate de gur?, c? aici ?i-ar fi b?gat dracul coada ?i omul nu poate face pace pân? nu vine sfântul Ilie s?-l alunge, cu artileria sa, pe ucig?-l toaca. Câ?iva chiar au dovedit curajul de a l?sa s? se în?eleag? c? numele s?u real ar fi Yahve, cel care se proclama unicul zeu, dar prin t?bli?ele de pe Sinai poruncea adep?ilor s? nu mai aib? ?i al?i dumnezei. Halal monoteism!
De la Avraam (tat?l popoarelor provenit de pe undeva din zona Bagdadului) ?i pân? la Moise (Înv???torul aproape ajuns în ?ara F?g?duin?ei), timp de o mie de ani ?i înc? dup? aceea, adep?ii yahweismului au încercat, spre a elibera turma de p?stori iudaici afla?i în sclavia faraonului pentru a face din ei poporul ales, s?-l alunge pe Baal, zeul vremurilor acelea, din con?tiin?a ancestral? ?i din inimi; pentru c? numai a?a, sperau ei, rasa evreiasc? putea deveni atotst?pânitoare peste goime. Biblia nume?te aceast? opera?iune de uzurpare-extirpare religioas? Leg?mânt.
Ca bun cre?tin p?c?tuiesc, zicând ?i eu c? poate, tocmai pentru aceast? tr?dare ori doar arogan?? a lor, dumnezeul cel adev?rat le-a distrus templele ?i i-a împr??tiat prin lume. Rabinii ortodoc?i mai cred ?i ast?zi c? destinul fiilor lui Israel e s? conduc? lumea, prin intermediul Cahalului, din interiorul ??rilor în care s-au aciuat. Prin aceast? convingere ei înc? alimenteaz? opinia palestinienilor ?i a lumii arabe c? înfiin?area noului stat evreiesc în vechea Palestin? a fost un act sionist. Unul prin care dreptul legitim al evreimii mondiale la un stat propriu a fost for?at s? triumfe prin sacrificarea dreptului istoric al palestinienilor la propria patrie. Aceast? uzurpare de atunci e cauza tuturor conflictelor consanguinare dintre evrei ?i arabi. Solu?ia e mult prea simpl? ca s? poat? fi v?zut?.
Ast?zi mondiali?tii, cu statul lor planetar condus de un guvern unic, încearc? s? extrapoleze global experien?a din 1948, sacrificând dreptul la existen?? a statelor na?ionale în favoarea unuia suprana?ional. Potrivit teoriilor conspira?ioniste , ini?iatorii nu ar fi evreii biblici ci aceia?i evrei sioni?ti – urma?ii khazarilor est-europeni trecu?i la mozaism. Tragicele întâmpl?ri din Gaza poate c? ar merita s?-i determine pe ilumina?i s?-i ajute pe khazari s? se întoarc? acas?. Ori poate c? tocmai o fac cu r?zboiul din Ucraina ?i înc? nu m-am prins eu?
Am f?cut aceast? introducere doar cu un singur scop. Anume, s? punctez lunga durat? de timp de care au avut nevoie urma?ii lui Avraam ?i Moise s?-i determine pe supu?ii lui Yahwe s?-l alunge pe Baal din memoria posterit??ii evreie?ti. Poate acolo, local, au reu?it într-un final. Sau n-au reu?it dac? ?i acum înc? se mai ucid între ei cu atâta cruzime.
Cert este c?, dup? mai bine de al?i o mie de ani, în spa?iul nostru mioritic, actualmente românesc, st?pânii lumii de atunci – romanii înc? se luptau cu al Zecilea Baal – Decebal din neamul lui Diurpaneus.
M? întreb ?i eu, ca nepriceputul, nu cumva în arealul acesta pelasgo-traco-carpato-ponto-istro-scito- goto-geto-dac o fi fost sediul primului Baal ?i acesta se chema Sarmisegetuza? Traian nu o fi pornit la acel r?zboi fratricid tocmai împins de cona?ionalii lui Josephus, orbi?i înc? de ura lor fa?? de Baal? M? întreb retoric, acum la câteva milenii distan??, dac? tat?l lui Avraam era preot al lui Baal, cine erau st?pânii lumii înainte de apari?ia bibliei ?i cât mai pomene?te istoria despre ei?
Plusez! ?i dac? evreii fac ce fac pentru o fâ?ie de p?mânt numit? Gaza, cum s? nu se dacopeze bie?ii dacologi de azi care compar? harta p?mânturilor peste care d?inuia odinioar? Zalmoxe, împ?ratul nostru spiritual ?i zeu mitico-ancestral c?ruia marele Baal îi era doar un supus, cu cea a românilor de ast?zi condu?i de Yohannis ?i Ciolacu, bravi urma?i ai geto-goto-dacilor?
Mul?umesc, doamne, c? m-ai n?scut un român atât de pa?nic! Chiar mi-a? fi degustat lini?tit pensia dintr-un pahar de feteasc? neagr? de nu s-ar fi inventat imnul ?sta na?ional, pe care zburdalnicii mei nepo?ei, cu gl?sceoarele lor ca ni?te clopo?ei, mi-l amintesc aproape zilnic..

Dumitru Sava (Dafinul) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro