Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Despre abilit??i ?i competen?e

de FLOARE PETROV

Conform teoriei universului cunoa?terii exist? infinite abilit??i ?i competen?e existen?iale, în toate fiin?ele naturii dar mai ales în oameni.
Fiecare om se na?te cu un num?r considerabil de abilit??i, mo?tenite transgenera?ional, mai precis zestrea mo?tenit? de la cel pu?in dou?sprezece genera?ii de str?mo?i.
Realitate foarte frumos reprezentat? metaforic de Arborele Vie?ii, arborele genealogic.
Ele se multiplic? mult dup? perioada de paisprezece ani. Sunt abilit??i dobândite natural, cognitiv , dar ?i prin înv??are ?i educare. Competen?ele sunt de asemenea aptitudini dobândite prin înv??are , studiu ?i educare, sunt competen?e func?ionale ?i transversale.
Istoria cunoa?terii ?i a umanit??ii au demonstrat c? o mare parte din omenire f?r? s? aib? nici un an de ?coal?, au devenit cu puterea propriei min?i ?i credin??, mari me?teri populari, mari sculptori, mari pictori, mari muzicieni, mari scriitori, realizând opera de art? ?i cultur? de seam?. Oameni care s-au n?scut cu abilit??i ?i competen?e de geniu, care au inventat tot felul de produse tehnologice ?i tehnice, necesare societ??ii ?i familiei.
Mediul familial, rudele ?i cei apropia?i au o mare influen?? pentru dobândirea de abilit??i ?i competen?e. Sunt softuri înregistrate în subcon?tient care sunt scoase la suprafa?? de câte ori mentalul are nevoie de rezolvarea unor probleme. Societatea de asemeni influen?eaz? mare parte din abilit??i ?i competen?e, rezultatele form?rii trebuie s? foloseasc? societ??ii ?i familiei.
Cele mai multe abilit??i se dobândesc prin comunicare permanent?, cu membrii familiei, cu cei apropia?i, cu colegii ?i prietenii la ?coal?, astfel se dezvolt? sistemul emo?ional, astfel se rezolv? toate nevoile de convie?uire dar ?i de supravie?uire, se dezvolt? în con?tiin?? abilit??i de rezisten?? la factorii conflictuali, agresivi , care sunt întâlni?i pe tot parcursul vie?ii.
Oamenii cu o gândire critic?, anali?ti, reali?ti, aten?i la detalii, dezvolt? abilit??i de adaptabilitate, de rezolvare a nevoilor vie?ii ?i profesionale cu mare eficien??, dezvolt? abilit??i de rela?ionare cu mediul înconjur?tor ?i cu cel din care face parte, devin foarte încrez?tori în propria fiin??, în propriul destin.
Oamenii vremurilor actuale, moderne au mult mai multe op?iuni de dezvoltare a abilit??ilor ?i competen?elor cognitive, au la îndemân? o tehnologie de ultima or?, avansat?, genial?, ace?ti oameni dezvolt? abilit??i remarcabile de afirmare, de atingere a unor performan?e demne de admirat ?i de urmat, devin olimpici la discipline ?colare ?i sportive.
Oamenii vremurilor actuale au mult mai multe motiva?ii de a deveni manageri, lideri de proiecte, de softuri, de programe care s? combat? inteligen?a artificial?.
Experien?ele de via?? tr?ite chiar din primii ani de via??, dezvolt? abilit??i de concentrare, de organizare, de st?pânire de sine în fa?a greut??ilor întâmpinate în rezolvarea problemelor, astfel se dezvolt? abilit??i de dezvoltare continu?, de evolu?ie pentru ca s? poat? fi îndeplinite cu succes misiunile cu care oamenii vin pe p?mânt, misiuni care difer? considerabil de la o vârst? la alta, de la un om la altul.
Întreaga ?tiin?? este în continua dezvoltare, inventica a luat propor?ii uria?e, cultura ?i artele au atins cote înalte de evolu?ie.
Universul ?i divinitatea furnizeaz? continuu date noi în ceea ce prive?te evolu?ia cunoa?terii ?i drumurile ei tehnice, ?tiin?ifice.

FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro