Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

despre mesagerii divini

de FLOARE PETROV

Fiecare om are doi îngeri care s? îl c?l?uzeasc? zi de zi în via??, s? îl fereasc? de rele, s? creeze conexiuni cu ierarhia divin? superioar?. Cei doi îngeri sunt unul masculin ?i unul feminin, ambii lucreaz? cu mentalul omului ca s? îl men?in? în echilibru, s? realizeze cu bine tot ceea ce î?i propune, s? fac? fapte bune, s? cread? în divinitate, s? iubeasc?, s? se d?ruiasc? lumii necondi?ionat.
Pe lâng? îngerii omului, via?a abund? de mesageri divini, care au menirea s? realizeze salturi în evolu?ia omenirii.
Cel mai minunat mesager divin este Lumina, care are menirea s? îi scoat? pe oameni din întuneric, s? energizeze toate structurile celulare din organism, nu zadarnic Lumina este simbolul învierii, are puterea s? învie celulele moarte din organism , din suflet, are menirea s? le arate oamenilor calea cea dreapt? în evolu?ia spiritual?, energia luminii este creatoare ?i salvatoare.
Un alt mesager divin este Ploaia, are menirea s? hr?neasc? lumea, p?mântul ?i toate vie?uitoarele p?mântului, f?r? ploaie planeta p?mânt ar deveni arid?, moart? precum Marte, de asemeni ploaia are menirea s? purifice aerul alterat grav de noxe, nu în ultimul rând ploaia genereaz? bel?ugul p?mântului ?i al umanit??ii deopotriv?.
Un alt mesager divin este Curcubeul, are menirea s? dea culoare vie?ii, sentimentelor, emo?iilor, s? produc?, uimire, revela?ie, s? produc? mare bucurie ?i entuziasm creator.
Când stelele coboar? pe p?mânt vin în chip de mesageri divini, au menirea s? repare sufletele defecte, sfârtecate de asprimile vie?ii, au menirea s? deschid? noi drumuri de lumina în con?tiin?a umanit??ii, au menirea s? dea str?lucire realiz?rilor oamenilor.
Cred c? fiec?rui om I s-a întâmplat s? întâlneasc? un mesager divin, atunci când avea cea mai mare nevoie s? g?seasc? o solu?ie de rezolvare a unor probleme stresante, ap?s?toare ?i ca prin minune a primit sfatul cel mai bun, a primit mesaje de îmb?rb?tare, de încurajare, a primit o mângâiere, o îmbr??i?are, un zâmbet prietenos ?i cald.
Anotimpurile sunt mesageri divini, fac via?a omenirii s? fie prolific?, plin? de frumuse?e, plin? de miracole ?i de reu?ite, iarna are menirea special? de a vindeca planeta afectat? de bacterii ?i viru?i.
Mesagerii divini sunt printre noi, la tot pasul, trebuie doar s? credem în existen?a lor, s? respect?m misiunile lor, ei nu îi oblig? pe oameni s? fac? ceva anume, s? îi urmeze, ei vor doar s? fie l?sa?i în pace s? î?i împlineasc? misiunea ?i abnega?ia cu care au venit pe p?mânt, s? fie observa?i ?i urma?i doar de cei cu care au rezonan?e comune. Sunt în chip de modele de via??, de repere de realizare ?i performan??, sunt oamenii luminii, îngerii luminii ?i iubirii absolute, care s-au n?scut cu preponderen?? în acest mileniu. Ei au puterea divin? s? schimbe în bine soarta omenirii, au venit cu programe iluministe, divine ,stelare, solare, speciale, s? ridice nivelul de evolu?ie al umanit??ii.
Ne putem conecta cu mesagerii divini prin credin?? mare în Dumnezeu,, în Maica Dumnezeie, în Hristos mântuitorul ?i deopotriv? în Univers. Este suficient s? îi invoc?m printr-o rug?ciune. Apoi imediat sau foarte curând vom primi sfatul cel mai în?elept, vom primi pacea ?i lini?tea în suflet, pentru ca s? ne urm?m cursul vie?ii în condi?ii de confort ?i siguran??.
Nu trebuie nici o clip? s? ne pierdem încrederea în divinitate, dezn?dejdea ne îndep?rteaz? de la scopul precis cu care am venit pe p?mânt, dezn?dejdea duce întotdeauna în întuneric, disperare, duce la moartea spiritului ?i sufletului.
Dumnezeu lucreaz? prin oameni, dar mai ales prin mesagerii divini, pentru ca nivelul de via?? al omenirii s? ating? cote înalte de evolu?ie.
Am bucuria s? constat zi de zi c? oamenii doresc o schimbare, fie c? este adus? de vânt, de lumin? , de ploaie sau de un curcubeu m?iastru.


FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro