Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

despre Magia s?rb?torilor

de FLOARE PETROV

S?rb?torile de iarn? mult a?teptate de copii, dar ?i de copii din adul?i, produc o magie fenomenal?, sideral?, creeaz? un entuziasm m?re?, oamenii devin mai buni, mai puri precum copii.
Este vremea darurilor materiale dar ?i spirituale, este vremea minunatelor colinde care sunt ascultate de pleiade de stele, de îngerii cu aripi de lumin?.
S?rb?torile de iarn? încep cu s?rb?toarea Sfântului Andrei, este noaptea în care sunt alungate toate spiritele rele, pentru ca oamenii s? se simt? în siguran??, bucuro?i de venirea iernii, cu salba de s?rb?tori.
Pe dealuri la sate se aprind focuri care conform tradi?iei se spune c? ard spiritele rele, c? se purific? natura, oamenii, cerul.
Este un obicei ca de Sfântul Andrei, toate u?ile ?i ferestrele s? fie frecate cu usturoi, cu scopul de a ?ine departe de case ?i suflete demonii care bântuie prin lume.
Urm?toarea S?rb?toare minunat? este cea Sfântului Nicolae, Mo? Nicolae cum se cunoa?te în credin?a româneasc?. În noaptea sfânt? Mo?ul Bun, generos ?i plin de iubire trece pe la toate casele s? lase daruri, ?i pentru copii dar ?i pentru p?rin?i. Bucuria atinge cote maxime, ajung pân? la cer ecourile entuziasmului ?i fericirii.
Se petrece cu adev?rat o minune în noaptea sfântului Nicolae, pentru c? oamenii se trezesc în zori, senini, plini de iubire de via??, mai buni, mai iert?tori.
Oamenii se preg?tesc de S?rb?toarea Cr?ciunului, î?i primenesc casele, sufletele, gr?dinile.
În toate ora?ele ??rii str?zile sunt împodobite cu milioane de lumini?e mul?icolore, este o feerie care se transfer? în ochi ?i de acolo în toate od?ile sufletelor, chiar ?i arborii de pe margine sunt împodobi?i cu lumini?e argintii, aurii.
începe forfota pentru alte cump?r?turi pentru darurile destinate membrilor de familie , prieteni, oamenii fac acte caritabile pentru cei mai neajutora?i.
S?rb?toarea Sfântului Cr?ciun este cu adev?rat magic?,
fiecare cre?tin con?tientizeaz? na?terea Fiului Sfânt, Iisus Mântuitorul, cel care aduce iertare, iubire, pace ?i lumin? în întreaga lume. Familiile se adun? la masa sfânt?, în preajma bradului minunat împodobit, cu îngeri, cu stelu?e, cu globule?e, cu lumini?e, ner?bd?tori s? se cinsteasc? plini de bucurie cu bun?t??ile tradi?ionale, preg?tite cu mult? dragoste. În toate casele plute?te aroma cozonacilor, a pr?jiturilor, a turtelor dulci, decorate cu aripi de îngeri cu stele. Pe toate str?zile , pe la toate u?ile r?sun? colindele care produc fiori inegalabili.
Urmeaz? apoi S?rb?toarea Sfântului ?tefan, cel care mijloce?te întâlnirea cu Divinitatea, cel care aduce vestea noului an, a unei noi ?anse de realizare a viselor, a dorin?elor.
Este ziua în care oamenii fac bilan?ul anului care a trecut, se gândesc la realiz?ri, la visurile împlinite, când devin plini de recuno?tin??, dar se gândesc ?i la e?ecuri, g?sind în ei optimismul, încrederea c? ele vor putea fi rezolvate în viitorul apropiat.
Urmeaz? cu mare fast, S?rb?toarea Noului An, când oamenii îmbr?ca?i ca de gal? petrec, se veselesc, î?i fac promisiuni pentru Noul An, mesele sunt pline cu bel?ug de bucate, de delicii, cu vin ?i ?ampanie, cu ornamente festive.
Pe întâi Ianuarie se s?rb?tore?te Sfântul Vasile , cel care aduce inocen?a, puritatea în sufletele credincio?ilor, se spune c? cei care poart? numele de Vasile poart? pe la casele oamenilor, un miel în bra?e f?r? de p?cate, pentru ca s? fie atins, mângâiat s? se molipseasc? ?i ei cu blânde?ea, bun?tatea, mielul fiind socotit un simbol al cur??eniei trupe?ti ?i suflete?ti.
La câteva zile, mai precis pe ?ase Ianuarie este s?rb?torit? Boboteaza, care specific? botezul pruncului Nou N?scut, Fiul Luminii ?i al iubirii absolute, dar totodat? se s?rb?tore?te ?i Sfântul Ioan Botez?torul, dumnezeiasca ar?tare. Pe ?apte Ianuarie lumea cre?tin? îl s?rb?tore?te pe Sfântul Ioan aduc?torul de pace, de lumin? ?i iubire, de bun?tate divin?.
Salba S?rb?torilor de iarn? o poart? în suflet tot anul lumea cre?tin?, este cea mai iubit? perioad? întrucât este cu adev?rat magic?, este perioada sfânt? a marilor schimb?ri, a planurilor mari, este perioada fericirilor absolute.
Iarna este magic?, binef?c?toare, prin faptul c? omoar?
viru?ii, bacteriile din aer, din ap?, din p?mânt, s? ne rug?m pentru ca s? revin? iernile de alt?dat?, când gerul poate distruge toate energiile negative.

FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro