Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

S?-l cunoa?tem pe Dumnezeu Tat?l Ceresc

de FLOARE PETROV

Mae?trii spirituali în consens cu sfin?ii p?rin?i au afirmat c? Bunul Dumnezeu lucreaz? ?i se manifest? în oameni, dar nu în to?i oamenii se manifest? Dumnezeu Tat?l, ci doar în oamenii care au con?tiin?a curat?, sufletul pur, ?i spiritul în?elept, care au Hipercon?tiin??, care au grij? de particula divin? din creierul superior.
Oamenilor evolua?i care au ochii min?ii deschi?i li se arat? într-o sfer? de lumin? Sfânta Treime, reprezentând pe Dumnezeu Tat?l, Dumnezeu Fiul ?i Sfântul Duh.
Dumnezeu Tat?l a creat toate condi?iile pentru ca omul s? aib? aceste calit??i, aceste virtu?i omene?ti.
Din p?cate mul?i oameni sunt plini de vinov??ie, de ru?ine ?i de regrete, aceste aspecte negative nu îi permit omului s? simt? c? Dumnezeu se manifest? în el, nu poate sim?i iertarea de la Dumnezeu dac? el nu se poate ierta, nu se poate împ?ca cu acei pe care i-a r?nit, i-a umilit cu cuvântul ?i fapta.
Aceste aspecte negative sunt reale blocaje în evolu?ia omului, deseori produc boli grave în organism, mai ales în femei produc infertilitatea.
În rug?ciunea Tat?l Nostru este un fragment cu valoare matematic?- spune astfel- ?i ne iart? nou? gre?elile noastre precum iert?m ?i noi gre?i?ilor no?tri… a?adar dac? omul nu îi iart? pe cei care i-au gre?it nici el nu poate primi iertarea Tat?lui ceresc.
Totu?i prin rug?ciune se creeaz? conexiunea cu Dumnezeu.
Lucr?rile Lui Dumnezeu în oamenii puri sunt certitudini, devin bucurii, satisfac?ii, revela?ii, sunt energie creatoare , salvatoare, înnoitoare.
Nici trezirea spiritual? nu se produce în om dac? are con?tiin?a înc?rcat? cu negativisme, cu neîncredere, cu sentimentele de neputin??.
Particula Divin? din om se distruge dac? în creierul lui este haos, este întuneric, este s?r?cie cognitiv?, este dezinteres total.
Omul care se supune legilor universului ?i poruncilor divine, este omul cel mai fericit, cel mai preg?tit s? realizeze tot ceea ce î?i dore?te.
Omul îl poate cunoa?te pe Dumnezeu doar privind crea?iile sale supreme, universul, planeta P?mânt , cu toate minunile naturii care reflect? raiul, dar care reprezint? ?i ?coala Vie?ii, care reprezint? Academia Luminii cunoa?terii, cu stele luceferi, sori - înv???tori siderali, cu cei doi decani – Iluminariile- Soarele ?i Luna.
Îl poate descoperi pe Dumnezeu prezent în oamenii pozitivi, realiza?i, plini de iubire ?i compasiune pentru semenii neajutora?i.
Oamenii care au o iubire absolut? , necondi?ionat? pentru natur?, pentru semeni pentru univers denot? c? au chipul ?i asem?narea lui Dumnezeu
Marii gânditori au afirmat c? Dumnezeu este omniprezent, omniscient, omnipotent, dar cred c? aceast? afirma?ie este relativ?, Dumnezeu se face v?zut ?i sim?it doar în LUMIN?, cu ochii min?ii deschi?i, în întuneric doar satana se face sim?it?.
Acolo unde satana guverneaz?, unde infernul s-a stabilit Dumnezeu nu are ce c?uta- i-a dat omului liberul arbitru s? aleag? pe cine vrea s? slujeasc?, cui vrea s? i se închine.
Oamenii care ac?ioneaz? dup? cum le dicteaz? instinctele primare, au tr?it mai pu?ine vie?i ?i sunt mai aproape de s?lb?ticie ?i de?ert?ciune decât de civiliza?ie.
Primii fii ai Lui Dumnezeu tat?l au fost Hiperionii, care i-au dat ascultare, dar dintre ei s-a desprins Lucifer care a devenit rebel, a vrut s? preia controlul asupra vie?ii, asupra lumii.
Hiperionii îl apelau pe tat?l ceresc Dumneata Zeu, astfel c? Numele de Dumnezeu vine de la ace?ti doi termeni, primul prescurtat.
Numele de Hiperion vine de la termenul Hipercon?tiin??.
Adam ?i Eva au fost crea?i de Dumnezeu mult mai târziu în Eden, raiul Ceresc care a fost distrus în luptele cu rebelii universului condu?i de Lucifer, numit ?i satana.
Lucifer îi determin? pe oameni s? nu asculte de poruncile Tat?lui, s? nu respecte legile universului. Nu to?i oamenii vor s? fie salva?i de sub st?pânirea lui Lucifer ?i Dumnezeu nu îi poate obliga, dar le mai poate da o ?ans? la revenirea la o alt? via??.
În general rebelii sfâr?esc aceast? via?? cu multe lec?ii nerezolvate, neînv??ate, astfel c? este nevoie s? revin? pe p?mânt de câte ori este nevoie pentru ca s? ac?ioneze ?i s? gândeasc? numai cu con?tiin?a superioar?. Instinctele primare se afl? în con?tiin?a inferioar? a creierului mic, ?i nu se deosebesc cu nimic fa?? de cele ale animalelor s?lbatice, care f?r? t?gad? au ?i ele o form? oarecare de inteligen??.
Dumnezeu tat?l îl ajut? doar pe omul care se ajut? singur, care se autoeduc?, care se dezvolt? pân? la nivelul la care îl poate percepe în toat? m?rinimia, bun?tatea ?i gra?ia Lui.FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro