Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

S? ai libertatea în mâinile tale

de Camelia Opri?a

Cred c? adev?ratul scriitor este capabil s? previn? orice fel de r?zboi prin puterea cuvântului s?u, scris ?i mediatizat; el d? glas unei observa?ii care a fost redus? la t?cere sau uitare.

Scriitorul ?i c?r?ile sale trebuie respectate; El trebuie acceptat ?i în?eles ca un observator impar?ial care aprofundeaz? cuno?tin?ele sale despre fiin?a uman? ?i societate, despre nevoile ?i drepturile omului de a avea acces nemijlocit la informare cultural?.

Recurgerea la dialog este primul pas fundamental pentru în?elegerea problemelor noilor genera?ii precum ?i aspira?iile acestora.

Participarea statului la dezvoltarea culturii trebuie s? fie direct?, transparent? ?i eficient? pentru ca statul s? fie func?ional.

Mecanismele vie?ii sociale ?i culturale depind de participarea ?i implicarea statului în mediul intelectual ?i cultural al unei na?iuni.

Statul de drept este statul care în?elege ?i respect? libera exprimare a cet??eanului, precum ?i promovarea scriitorului care particip? la dezvoltarea vie?ii culturale în societate. Rezisten?a ?i existen?a unui popor se reflect? prin via?a spiritual? ?i cultural? a societ??ii.

Arta scrisului nu se dobânde?te prin participarea la cursuri, acest dar fie îl ave?i, fie nu îl ave?i, iar mândria scriitorului trebuie s? stea în faptul c? tot mai multe scrieri ale sale sunt v?zute ca evenimente pentru cititori.

Un scriitor bun este, de asemenea, un cititor pasionat ?i de aici începe c?l?toria sa în lumea scrierii creative.

-Oferi?i scriitorului un trandafir ro?u pentru fiecare rând scris!

din - S? ai libertatea în mâinile tale, Ziua Mondial? a Scriitorilor (3 martie 2011)

Camelia Opri?a (cameliacami) | Scriitori Români

motto: Tot ceea ce scriu apar?ine oamenilor, eu sunt doar curatorul

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro