Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

A fi cu adev?rat

de marius ni?ov

M-am întrebat în ce mod se poate ajunge la libertate? Ce înseamn? s? fii liber cu adev?rat?
Nu mi-am propus o lec?ie de moral?, ci doar în?elegerea sensului real al libert??ii. A?adar, cei vicia?i s? nu o în?eleag? ca pe o mustrare. Este o privire atent?, reflec?ie despre ie?irea din control distructiv. Când învingi un viciu ai f?cut un pas în recunoa?terea ta în afara iluziei, controlului. Deten?ia modern? a lumii are limitele trasate de vicii ?i iluzia libert??ii lor. În aparen?? to?i se consider? liberi, sistemul le garanteaz? libertatea. Exist? o satisfac?ie ?i în vindecarea viciilor sau lichidarea lor: salvarea imaginii, familiei, bugetului, rela?iilor cu cei cunoscu?i, dobândirea libert??ii adev?rate. Nu este la îndemâna oricui s? î?i înving? un viciu sau mai multe dependen?e care degradeaz? grav personalitatea, încrederea în sine ?i aceast? opozi?ie este, la cei mai mul?i, un supliciu, un fel de pedeaps? greu de suportat, dar impus? de agravarea s?n?t??ii. De ce e foarte greu s? învingi viciile? Din cauz? c? dau o iluzie de bun? dispozi?ie, p?c?lesc gândirea ?i î?i sugereaz? un control fals, st?pânire de sine ?i independen?? eronat?. Ele au fost strecurate, cultivate prin educa?ie de industria divertismentului ?i consumului, fac parte din programul liber ales al omului, din a?a-zisa libertate, timp liber. Odat? devenite dependen?e, cu greu pot fi scoase din reflexul format. ?i se poate vorbi de o mul?ime de vicii, dependen?e care distrug omul, personalitatea uman?, de la vicii date de: alcool, tutun, droguri, jocuri de tot felul, pornografie, devia?ii comportamentale sexuale, homosexualitate, pedofilie, ?.a. pân? la viciul puterii ?i al pl?cerii de a controla via?a semenilor pe baza puterii. Se poate spune c? omul este bântuit de aceste deform?ri ale caracterului, greu le poate opune o rezisten??. Cu atât mai mult satisfac?ia împotrivirii ?i anihil?rii acestor defecte îi red? încrederea în sine ?i adev?rata libertate. Prin urmare, a?a cum viciul d? o pl?cere a consum?rii lui, înfrânarea sau învingerea lui d? satisfac?ia libert??ii. Despre acest mod de a fi liber trebuie insistat în educa?ie, chiar dac? nu serve?te unor industrii bazate pe specularea sl?biciunilor.

marius ni?ov (marius nițov) | Scriitori Români

motto: Universul e cel mai performant computer, noi, un joc de supravie?uire. E atâta frumuse?e în fiin?a mea, moartea ?i-a declarat falimentul!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro